修改搜索
修改搜索
修改搜索

从Selayang到Gua Musang的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
Destinasi Express 21:35 21:35 25 M T W T F S S  RM 32.00
E-Mutiara 09:30 22:30 25 M T W T F S S  RM 27.20
Ekspres Musafir 22:00 22:15 25 M T W T F S S  RM 34.00
Kota Naim Express 21:50 21:50 25 M T W T F S S  RM 44.00
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 22:30 22:30 25 M T W T F S S  RM 35.00
Naza Express 10:00 22:00 25 M T W T F S S  RM 44.00
Queen Express 10:00 22:00 25 M T W T F S S  RM 44.00
Sani Express 10:00 22:30 25 M T W T F S S  RM 34.00
从Selayang到Gua Musang的巴士
最低价格RM27.20
距离248 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目64

从Selayang到Gua Musang的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
Destinasi Express 21:35 21:35 25 M T W T F S S  RM 32.00
E-Mutiara 09:30 22:30 25 M T W T F S S  RM 27.20
Ekspres Musafir 22:00 22:15 25 M T W T F S S  RM 34.00
Kota Naim Express 21:50 21:50 25 M T W T F S S  RM 44.00
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 22:30 22:30 25 M T W T F S S  RM 35.00
Naza Express 10:00 22:00 25 M T W T F S S  RM 44.00
Queen Express 10:00 22:00 25 M T W T F S S  RM 44.00
Sani Express 10:00 22:30 25 M T W T F S S  RM 34.00
从Selayang到Gua Musang的巴士
最低价格RM27.20
距离248 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目64